OSB

OSB

Razlika između OSB ploča i ploča iverice prvenstveno je u tome što se OSB ploče sastoje iz većih komada drveta – ljuski, koje ovoj ploči daju bolje mehaničke karakteristike nego što ih ima iverica – sačinjena od sitnih opiljaka. Dimenzije ljuski koje čine OSB ploču kreću se od 2,5 do 15cm i leže u više slojeva, raspoređene u različitim pravcima tako da ploči obezbeđuju veliku mehaničku čvrstoću i otpornost na negativne uticaje. Oko 95% mase OSB ploče čini iverje drveta dok je preostalih 5% ljepilo na bazi smole.

Dodatno, površina OSB ploče najčešće je neobrađena – ljuske su vidljive (dok je iverica u ponudi uglavnom sa završnom presvlakom od furnira ili sintetičkih materijala). Kako se OSB ploče uglavnom nude bez završne površinske obrade žućkaste su boje (boje drvenih ljuski). OSB ploče se koriste kao građevinske ploče u gradnji objekata, za oblaganje zidova, za unutrašnje pregrade, podove, u proizvodnji nameštaja, itd.

Tipična OSB struktura koristi se često i kao dekorativni element – površina ploče se ne presvlači dodatnim oblogama niti farba neprozirnim bojama.Obrada prilikom ugradnje ista je kao i kod drveta (piljenje, bušenje, glodanje).

Proizvode se sa falcom ili bez. Ukoliko koristite OSB ploče bez falca obratite pažnju da, i u vertikalnom i u horizontalnom položaju, ploče budu razdvojene bar 3mm kako bi imale mjesta za skupljanje i širenje u različitim temperaturnim uslovima. 

 Iako su same ploče vlagootporne treba izbegavati direktan kontakt ploče sa vodom. Zato se one štite membranama, impregnacijom, krovnim pokrivačem ili fasadom.