USLUGE

USLUGE I PROCES NARUČIVANJA

Definisanje krojnih mjera kod našeg trgovca

1.

Mogućnost obrade, način naručivanja i cijene usluga možete saznati kod našeg prodajnog osoblja. Nakon odabira željenog materijala (dekora i debljine), kupac svoju narudžbu, odnosno mjere definiše sa trgovcem.

unošenje mjera u sistem

2.

… nakon čega se iste kompjuterski obrađuju da bi se ploča, iz kojeg će se raskrajati željeni elementi, maksimalno iskoristila. Kupac može diktirati željene mjere direktno našem trgovcu, koji će ih potom unijeti u sistem, ili popunjenu tabelu – narudžbu poslati putem maila narudzbafructas@gmail.com.

raskrajanje na osnovu mjera unesenih u sistem

3.

Radi se na osnovi napravljene narudžbe, odnosno krojne liste i računa za obavljene usluge. Po izvršenoj uplati, nalog kupca se uvrštava u proces proizvodnje, te će kupac biti obaviješten o terminu kada će dobiti finalizirane proizvode.

Ravno kantiranje

4.

Raskrojeni panel se kantira, odnosno na ivice se lijepi ABS traka debljine koja je definasana prilikom prvog koraka, odnosno usaglašavanja proizvoda sa našim trgovcem. U našoj prodavnici i uz pomoć trgovca, kupac može odrediti tip kantiranja, odnosno odgovarajuću ABS traku.

CNC i kantarica za krivolinijsko kantiranje

5.

Uz pomoć našeg stroja CNC WEKE VENTURE 1M i kantaricom za krivolinijsko kantiranje tip BRANDT KTD 820, kupcima nudimo i usluge krivolinijske obrade, tiplanje i graviranje ploča, odnosno krivolinijskog kantiranja. O svim detaljima, poput cijena, ponuda ili načina definisanja dimenzija kada je u pitanju krivolinijsko rezanje i kantiranje kupac se može informisati kod našeg prodajnog osoblja.