MDF SIROVI

MDF sirovi

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče dobivene presanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Površina ploče se obrađuje brušenjem.

Zahvaljujući svojim kvalitetama, prvenstveno mogućnostima obrade, dobra je zamjena za drvo. Ploče se uglavnom koriste u industriji namještaja za oblaganje folijama u vakumskoj presi, za furniranje, oblaganje HPL-om i za lakiranje.
Medijapan ima veću kompaktnost od iverice te je stoga otporniji na vlagu i razna mehanička naprezanja.

Dimenzije sirovog medijapana:

1.) 2620×2200-3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

2.) 2800×2200 mm-18, 20, 22, 25, 28 i

3.) 4250 x 2200 x 38,0 mm