Uspješna praksa!

Zadovoljstvo nam je istaći da je i treća generacija učenika JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva završila uspješno praksu u FRUCTAS-u.Raduje nas da su 2014/2015 školske godine bili Musić Vahidin,ostao kod nas da radi,Čubara Riad,radi u Stanard-u.2015/2016 Eldin Gluhić nastavio školovanje.2016/2017 Agić Samir obezbjedio posao,a Ahmethođić Belmin,na našu preporuku će raditi u renomiranoj firmi HASTENS.To je znak da omladina hoće raditi,samo im treba pružiti pravu šansu i naučiti ih da budu dobri majstori i ljudi.